Iza Penkale

Veliko hvala svima koji su u zadnjih nekoliko godina vodili i pomagali razvoju Penkale na broje načine. Bez njih Penkala ne bi bila to što je. Ukoliko netko nedostaje, ispričavamo se! Pošiljite nam mail samo : )

Godina Upravni odbor Ostali aktivni članovi
2021Kristijan Lucijetić (predsjednik)
Una Pale (dopredsjednik)
Vedran Stipetić (tajnik)
Lucija Grladinović (član odbora)
Marsela Polić (član odbora)
Liza Žaper (član odbora)
Toni Marković (član odbora)
Anamarija Rade, Barbara Šoda,
Dario Lečić, Deni Nurkić, Domagoj Ćevid,
Dolores Dravinac, Ema Milišić Bogunović,
Gabriela Clara Racz, Ines Habrle, Iva Pritisanec,
Ivan Gavran, Ivan Peris, Ivica Kičić,
Ivo Sluganović, Jan Homolak, Lada Vukušić,
Lara Vrbanec, Luka Drobilo, Mario Čule,
Matej Vuković, Matija Srbić, Miloš Martinović,
Nina Kamčev, Tea Rukavina, Tomislav Smoljo
2020 Jan Homolak (predsjednik)
Toni Marković (dopredsjednik)
Una Pale (tajnik)
Marsela Polić (član odbora)
Liza Žaper (član odbora)
Vedran Stipetić (član odbora)
Ivo Sluganović (član odbora)
Ana Milinović, Barbara Šoda,
Dolores Dravinac, Domagoj Ćevid,
Ivan Gavran, Ivica Kičić,
Kristijan Lucijetić, Lucija Grladinović,
Luka Drobilo, Matej Šerbec,
Matija Medvidović, Sanja Franić,
Tea Rukavina
2019Ivo Sluganović (predsjednik)
Mirta Stantić (dopredsjednik)
Andrija Štajduhar (tajnik)
Ivan Gavran (član odbora)
Matej Šerbec (član odbora)
Tea Rukavina (član odbora)
Una Pale (član odbora)
Domagoj Fijan, Goran Žužić,
Vilma Dembitz
2018Ivan Gavran (predsjednik)
Ivo Sluganović (dopredsjednik)
Marta Skelin (tajnica)
Andrija Miličević (član odbora)
Andrija Štajduhar (član odbora)
Domagoj Fijan (član odbora)
Vilma Dembitz (član odbora)
Goran Žužić, Matej Šerbec