• Hrvatski
  • English

Mutimir 2020. – Samuel Bosch: Kvantni Algoritmi za Linearnu Algebru i Optimizaciju

Mutimir je godišnje okupljanje mladih hrvatskih istraživača, iz znanosti i industrije, iz Hrvatske i inozemstva, koje organizira udruga Penkala.
Cilj mu je stvoriti podlogu za buduće prijateljske i stručne veze u toj zajednici. Svaki sudionik Mutimira kratko predstavlja svoj rad i interese.

O predavanju:
Kvantno računalo za izvođenje izračuna koristi kvantno-mehaničke fenomene, kao što su superpozicija stanja i kvantna spregnutost. U ovom kratkom predavanju Samuel Bosch, doktorand na MIT-u, uvodi nas u osnove rada kvantnih računala i kvatnih algoritama. Objašnjava i zašto je došlo vrijeme kada konvencionalna (klasična) računala više ne mogu udovoljiti našim brzorastućim potrebama za računalnim resursima, ali i koja su trenutna ograničenja kvantnih.

150 150 admin

Leave a Reply