• Hrvatski
 • English

Misija i vizija

Penkala, neprofitna organizacija osnovana 2017. godine, krenula je od kolektivne inicijative 20 prijatelja koji su želljeli povezati i ojačati hrvatsku znanstvenu zajednicu. Međutim, do danas je Penkala narasla i njeni ciljevi su višestruki (kao iz našeg statuta):

 • promicanje, razvitak i unapređenje znanosti i tehnologije u Hrvatskoj
 • promocija znanosti te znanstveno-istraživačke djelatnosti u Hrvatskoj u javnosti te posebno među mladima
 • promicanje znanstvene suradnje između mladih znanstvenika i istraživača u Hrvatskoj i inozemstvu
 • promicanje interdisciplinarnosti i suradnje između različitih znanstvenih područja
 • poticanje dijaloga između istraživača i znanstvenika na raznim stupnjevima rane akademske karijere
 • edukacija znanstvenika
 • olakšavanje dolaska (i povratka) znanstvenika i istraživača sa stranih institucija u Hrvatsku
 • olakšavanje odlaska znanstvenika i istraživača iz Hrvatske na usavršavanja na renomirana strana sveučilišta
 • promicanje i poticanje obrazovanja, inovativnosti, stvaralaštva i kreativnosti 
 • poticanje socijalnog poduzetništva posebno u području obrazovanja

Na ostvarenju ovih ciljeva radimo kroz različite aktivnosti

 • organizacija i promocija okupljanja, skupova, festivala i konferencija na kojima se ostvaruju ciljevi Udruge
 • komunikacija i promocija znanstveno-istraživačkih vijesti 
 • izgradnja mreže znanstvenika i istraživača u i izvan Hrvatske
 • pružanje stručne pomoći članovima u razvoju karijere, suradnji i pokretanju projekata
 • organiziranje edukacijskih programa i radionica za učenike, studente, istraživače i znanstvenike te opću javnost
 • suradnja sa sličnim domaćim i međunarodnim udrugama,i znanstvenim ustanovama i ostalim organizacijama
 • izdavanje brošura, časopisa, knjiga i publikacija vezanih uz ciljeve Udruge
 • izrada audio i video materijala te web stranica iz područja djelatnosti Udruge
 • provođenje istraživanja vezana za znanost,  rad u znanosti, kvalitetu znanosti i ostale znanstveno-istraživačke i akademske teme
 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima koji su povezani s ciljevima i djelatnostima udruge
 • dodjela priznanja za posebne uspjehe u promicanju i unapređenju ciljeva Udruge 
 • obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenim Statutom
 • implementacija stimulativnih programa u suradnji s javnim tijelima, nevladinim organizacijama, adekvatnim stručnjacima i društvenim djelatnicima koji mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva Udruge
 • sudjelovanje u pripremi i izradi prijedloga ili davanja mišljenja o prijedlozima propisa, smjernica, preporuka, standarda i drugih akata koji se odnose na područje djelatnosti Udruge

 Za potpuni opis naših aktivnosti, pregledajte našu web stranicu, provjerite naš Statut ili se slobodno obratite na naš e-mail (info NA udruge-penkala.hr)