• Hrvatski
 • English

Penkala zapošljava!

Po prvi put u svojoj povijesti Udruga Penkala zapošljava! Tražimo mladu nezaposlenu osobu za rad na projektu “Bootstrapaj karijeru”, koji provodimo u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva.

Osoba zaposlena u sklopu ovog natječaja radila bi na organizaciji i promociji događanja unutar projekta kao i drugih aktivnosti Udruge. Čekamo vaše prijave!


Naziv radnog mjesta: Asistent u organizaciji i provedbi projekta
Mjesto rada: Zagreb
Vrsta zaposlenja: puno radno vrijeme
Trajanje ugovora: na određeno (7 mjeseci, do završetka projekta)
Plaća: 870 € mjesečno neto plus troškovi prijevoza u visini mjesečne karte javnog prijevoza
Početak rada: 1. ožujka 2023. 

Opis projekta:

Udruga Penkala u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (UniZg-FER) provodi projekt poduzetničke i startup edukacije mladih pod nazivom “Bootstrapaj karijeru”. Projekt se sastoji od raznih radionica, edukacija i individualnog mentoriranja s ciljem pripreme mladih na osnivanje vlastitih poduzetničkih pothvata. Osoba zaposlena u sklopu ovog natječaja radila bi na organizaciji i promociji događaja unutar projekta kao i drugih aktivnosti Udruge koje se odvijaju u istom periodu. Projekt je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu.

Opis poslova: 

 • Vođenje promotivnih aktivnosti
  • Kreiranje promotivne kampanje za projekt i druge aktivnosti Udruge
  • Kreiranje vizuala za projekt i druge aktivnosti Udruge
  • Pisanje tekstova za promociju projekta i drugih aktivnosti Udruge (blog, newsletter)
  • Vođenje aktivnosti na društvenim mrežama
  • Kreacija i/ili nabava promo materijala
  • Uređivanje dijela web stranice s informacijama o projektu i drugim aktivnostima Udruge
  • Održavanje i širenje komunikacijskih kanala (komunikacija s članovima, sponzorima/investitorima, drugim udrugama, medijima)
 • Pomoć u organizaciji događaja vezanih za projekt i druge aktivnosti udruge
  • Organizacija radionica, okruglih stolova, konferencija, društvenih događanja itd.
  • Primjer aktivnosti
   • Ugovaranje hrane i pića za sudionike
   • Ugovaranje smještaja za sudionike
   • Komunikacija sa sudionicima
   • Priprema prostora za održavanje događaja
   • Ugovaranje potrebne tehničke podrške
   • Postavljanje događanja na kalendar udruge
 • Sudjelovanje na prijavi projekata za financiranje odvijanja budućih iteracija programa
  • Pomoć u pisanju dijela projektne prijave koji se tiče promocijskih i organizacijskih aktivnosti/potreba

Uvjeti za kandidata: 

 • Završen preddiplomski studij 
 • Osoba mora biti mlađa od 30 godina u trenutku zapošljavanja
 • Osoba mora biti nezaposlena u trenutku prijave na ovaj natječaj
 • Aktivno znanje rada na računalu
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Osnovno poznavanje rada na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)
 • Osnovno poznavanje alata za izradu web stranica (WordPress)
 • Osnovno poznavanje alata za obradu slike i videa (Photoshop, Canva i sl.)
 • Na natječaj se pod istim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. 

Dokumentacija koju moraju dostaviti kandidati: 

 • Životopis na hrvatskom jeziku
 • Motivacijsko pismo
 • Preslika diplome
 • Potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja (e-radna knjižica),

Prijave se podnose elektroničkom poštom na adresu: info@udruga-penkala.hr

Rok za prijavu: 01.02.2023. do 23:59. 

Odabrani kandidati bit će pozvani na razgovor s Odborom Udruge. 

Veselimo se prijavama!

150 150 admin