• Hrvatski
  • English

Science@Home – Nikola Medić: Miksoplankton – Novi oblik života u oceanima ?

Nikola Medić, doktorand Odjela za biologiju Sveučilišta u Kopenhagenu, nam predstavlja područje svog istraživanja u sklopu projekta MIxITiN. Naglasak je pri tome na Miksoplanktonu – obliku planktona sa svojstvima fito- i mikrozooplanktona – te njegovom utjecaju na okoliš.

Više o temi možete pronaći na službenim stranicama laboratorija za biologiju mora:
https://ift.tt/3E9V1ns

Za informacije o nadolazećim događanjima pratite nas na:
Web: https://ift.tt/2W6EsFu
Facebook: https://ift.tt/3lp3BHO
Instagram: https://ift.tt/3Fb20xO
Linkedin: https://ift.tt/3F2bknA

150 150 admin

Leave a Reply