• Hrvatski
  • English

Slušalica #7 – Penkalin znanstveni podcast – Andrija Štajduhar i Una

Kroz razgovor sa Andrijom o njegovom doktoratu u području obrade histoloških slika mozga primjenom strojnog učenja ulazimo u tematiku interdisciplinarnih doktorata i suradnji. Raspravljamo i o prihvaćanju strojnog učenja od strane medicinskih znanosti, razlika između hrvatskih i stranih instituta, i o Brain hackathonu koji je Andrija pokrenuo.

Tema: Interdisciplinarni doktorati i suradnje, neuroznanost i strojno učenje

Gost: Andrija Štajduhar, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar

Voditelj: Una Pale

150 150 admin

Leave a Reply