• Hrvatski
  • English

Grad

Gentrifikacija

Prema statistici UN-a, danas više od 55% svjetskog stanovništva živi u gradovima, a procjena je da će taj udio narasti do 68% do 2050. godine (

read more
150 150 admin