Udruga Penkala

Penkala je neprofitna udruga koja okuplja i spaja mlade hrvatske istraživače i tehnologe, iz industrije i akademije, iz Hrvatske i inozemstva, ali i studente.

Penkala organizira regularna druženja i predavanja hrvatskih znanstvenika, pokrenula je i blog te podcast u kojem se promoviraju mladih hrvatski znanstvenici, njihova istraživanja,  ali i životni putevi. Kruna svega je Mutimir, okupljanje mladih hrvatskih istraživača, iz znanosti i industrije, iz Hrvatske i inozemstva koje se obično održava između Božića i Nove godine.

Ideja je da se kroz razne aktivnosti Penkale omogući druženje ljudi iz raznih grana, te raznih razina iskustava kako bi se ostvarila nova poznanstva, pokrenule suradnje, te ideje za projekte i prilike. Želja je da se onima koji su otišli iz Hrvatske omogući lakše održavanje kontakata, ali i stvaranje novih sa ljudima u Hrvatskoj kako bi se olakšao njihov eventualni povratak, ili pak omogućile prilike mlađima za iskustva u inozemstvu uz potporu onih koji su već tamo.  Kroz raznolikost pozadina i trenutnih zaposlenja polaznika nadamo se poboljšati pregled što se sve radi i može u Hrvatskoj te što naši ljudi rade u inozemstvu.

Kroz uključivanje studenata želimo i poboljšati komunikaciju i prenošenje znanja i iskustava među generacijama, dati bolji pregled mogućnosti i potaknuti ih na ostanak u znanosti nakon fakulteta.


Penkala is a non-profit association that brings together young Croatian researchers and technologists, from industry and academia, in Croatia and abroad, as well as students.

Penkala organizes regular gatherings and lectures of Croatian scientists, has also launched a blog and a podcast promoting young Croatian scientists, their research, and their life paths. What we are most proud is Mutimir, a gathering of young Croatian researchers, from science and industry, from Croatia and abroad, which is usually held between Christmas and New Year.

The idea is that through the various activities of Penkala, it is possible for people from different branches and different levels of experience to socialize in order to make new acquaintances, initiate collaborations, and create ideas for projects and opportunities. The wish is to make it easier for those who left Croatia to maintain contacts, but also to create new ones with people in Croatia in order to facilitate their eventual return. Equally we want o provide opportunities for younger people to have experiences abroad with the support of those who are already there.

Through the diversity of backgrounds and current jobs of the participants, we hope to improve the overview of what is being done and what can be done in Croatia and what our people are doing abroad. Through the involvement of students, we also want to improve communication and the transfer of knowledge and experiences between generations, provide a better overview of opportunities and encourage them to stay in science after college.