Znanstveni Kvizovi

Rang lista natjecatelja! 😀 Za nagradu besplatnog sudjelovanja na Mutimiru 2021!

Lista kvizova održanih do sada:
1. 28.3.2021. Kviz općeg znanja #1
2. Soon…

Imena osoba kodirana su na način da sadrže prvo slovo (svakog imena) te prva tri (ili četri) slova prezimena. Nadamo se da ćete se prepoznati! 🙂

KRATICA OSOBE

BODOVI

POZICIJA

GCRAC

233

1

DSTO

233

1

NBAD

233

1

ABUD

233

1

IKIC

217

2

MBAL

217

2

TMAR

217

2

BSOD

217

2

DNURK

209

3

BGUD

209

3

MSPA

209

3

FNIK

205

4

ANIK

205

4

MHOR

205

4

LBAS

201

5

MJER

201

5

IČAT

201

5

NPOLJ

201

5

MBER

201

5

TSMO

186

6

ZKAT

186

6

LPAT

186

6

MBUD

186

6

JLJUB

186

6

ERER

174

7

MVOŠ

174

7

MGLU

174

7

IKAV

174

7

MČUL

146

8

MKRIZ

145

9

PTAL

145

9

TNEM

145

9

ITOM

145

9

ARAD

133

10

PTAL

133

10